"सरकार तेरो पाराले दुख पाए साराले" भन्दै पोखरामा रबि लामिछानेको समर्थनमा

Checking to see if Spee.ch has your asset locally...

#rabilmichhane "सरकार तेरो पाराले दुख पाए साराले" भन्दै पोखरामा रबि लामिछनेको समर्थनमा ... https://www.youtube.com/watch?v=7miTbSxl0C0

Copyrighted (contact publisher)