The Werminator - almost there

Checking to see if Spee.ch has your asset locally...

Min projekt nu under vintern. Nybörjare som jag är köpte jag bilen i höstas och har fram till nu letat och köpt delar samt modifierat bilen. För mig är det ett sätt att lära sig mer om att bygga och modifiera. Bilen är inte klar ännu. Här näst se om bilen rullar och göra premiär turen. ... https://www.youtube.com/watch?v=h69Sb7yWHEk

Copyrighted (contact publisher)