درس ۴》پسوند «از» و «در» +شمارش اعداد》آموزش زبان ترکی استانبولی یک بار برای همیشه《 7PlayStudio

Checking to see if Spee.ch has your asset locally...

آموزش نوین و جدید زبان ترکی استانبولی برای فارسی زبانان - از پایه تا پیشرفته - قدم به قدم همراه با آموزش تخصصی گرامر

مدرس: الهام زارعی

▪ مکالمه ▪ تلفظ ▪ گرامر ▪ نگارش

☆ کاملا تصویری - چندرسانه‌ای ☆ تجربه ای متفاوت در آموزش آنلاین بهترین آموزش زبان

... https://www.youtube.com/watch?v=DMROvVUutqw

Copyrighted (contact publisher)